Aktualisieren Sie Ihren Browser auf Ihrem Mac Gerät

In allen Versionen von Mac OS X gibt es ein sehr praktisches Tool namens Software-Update, das Ihren Computer überprüft und bestimmt, ob es Updates gibt, die Sie herunterladen und installieren können. Wir zeigen Ihnen wie Sie browser aktualisieren mac. Diese reichen von Updates für Ihren Quicktime-Player bis hin zu umfassenden Sicherheitsupdates für Ihr gesamtes Betriebssystem. Ebenfalls enthalten sind Updates für Ihren Safari-Browser, die für Ihre Browsersicherheit entscheidend sein können. Manchmal, wenn ein Sicherheitsfehler in der Safari-Anwendung entdeckt wird, wird Apple eine neue Version des Browsers veröffentlichen, um ihn zu korrigieren, die in der Regel direkt aus der Software-Aktualisierungsanwendung heruntergeladen und für Sie installiert werden kann. Es ist wichtig, dass Sie häufig nach Updates suchen und diejenigen installieren, die für die Sicherheit entscheidend sind, wie diese Browser-Updates.

Beachten Sie, dass Browser-Updates nicht nur der Sicherheit dienen, da sie oft über erweiterte Funktionen verfügen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch immer wichtig, Ihren Browser auf dem neuesten Stand zu halten.

Folgendes ist zu tun

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind. Um die Softwareaktualisierungsanwendung manuell zu starten, klicken Sie anschließend auf das Apple-Menü (oben links auf Ihrem Bildschirm) und wählen Sie Softwareaktualisierung…..

An dieser Stelle vergleicht die Anwendung Software-Update online verfügbare Softwareversionen mit der aktuell auf Ihrem Computer installierten Software, um festzustellen, welche Updates sie Ihnen anbieten kann.

Sie erhalten nun eine Liste der verfügbaren Updates. Jedes Update enthält den Namen des Updates, die aktualisierte Version und die Dateigröße. Wenn ein bestimmtes Update das kleine Pfeilsymbol im linken Rahmen hat, bedeutet dies, dass ein Neustart Ihres Computers erforderlich ist, sobald das Update die Installation abgeschlossen hat.

Wenn ein Aktualisierungspunkt markiert ist, wird in der Regel eine vollständige Beschreibung des Updates im unteren Rahmen angezeigt, wie dies im folgenden Screenshot der Fall ist.

Sie werden in diesem Beispiel feststellen, dass ein Safari-Update tatsächlich verfügbar ist. Es ist in der Regel eine gute Vorgehensweise, alle verfügbaren Updates für jede von Ihnen verwendete Software zu installieren, auch wenn Sie nur sparsam mit einem bestimmten Softwarepaket umgehen. Außerdem solltest du immer Updates mit dem Wort security im Titel installieren.

Um Elemente auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben, die Sie installieren möchten, verwenden Sie die Kontrollkästchen direkt links neben dem jeweiligen Namen. Beachten Sie, dass einige Elemente standardmäßig immer überprüft werden, einschließlich der Sicherheitsupdates des Betriebssystems.

Wenn Sie sicher sind, dass alle Updates, die Sie installieren möchten, korrekt überprüft wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Install xx items in der rechten unteren Ecke des Fensters. Im Beispiel haben wir sieben Elemente ausgewählt, so dass die Schaltfläche „7 Elemente installieren“ lautet.

An dieser Stelle werden Sie möglicherweise zur Eingabe des Administratorkennworts Ihres Computers aufgefordert. Geben Sie Ihr Passwort in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf OK.

Alle zuvor ausgewählten Updates werden nun heruntergeladen und installiert. Wie Sie im folgenden Screenshot sehen können, halten Sie ein Fortschrittsbalken und eine Statusmeldung auf dem Laufenden, während die Downloads stattfinden. Nach Abschluss dieses Vorgangs werden Sie auf den Desktop zurückgeschickt und Ihre Updates sind vollständig installiert.

Wenn jedoch eine der von Ihnen installierten Aktualisierungen einen Neustart Ihres Computers erforderlich machte, erscheint eine Meldung, in der Sie die Möglichkeit haben, sich entweder herunterzufahren oder neu zu starten. Wenn Sie Ihren Computer neu starten oder wieder einschalten, werden diese Updates vollständig installiert.

Ale naprawdę wtf jest kryptokurrency?

Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin…… słyszałeś imiona w radiu, czytałeś o nich w wiadomościach, nawet słyszałeś je w przemijających rozmowach. Ale naprawdę wtf jest kryptokurrency?

Ponieważ to tutaj zostać, przeprowadzimy Cię przez tajniki tego cyfrowego zjawiska – nie chcesz być pozostawiony w ciemności.

Pierwsze rzeczy Pierwsze kroki Bitcoin Revolution

Zacznijmy od kilku definicji. Matematyka sama w sobie stanowi podstawę kryptokuruty, formy wirtualnej waluty. Kryptografia jest z definicji „sztuką rozwiązywania lub pisania kodów“. Ale jeśli chodzi o matematykę i kodowanie komputerowe, kryptografia wykorzystuje algorytmy i protokoły Recenzja Bitcoin Revolution czy to oszustwo do zabezpieczania i szyfrowania informacji w zaszyfrowanym formacie. Wyobraź sobie, że ostrożnie umieszczasz litery w bzdury, wypisując kilka słów. Szyfrowanie to tylko potrząsanie tą płytą, podczas gdy deszyfrowanie to proces łączenia oryginalnych wiadomości z powrotem do siebie.

W istocie jest to zaszyfrowany ciąg danych, który został zaszyfrowany w celu oznaczenia pojedynczej, określonej jednostki waluty. Rozwiązywanie problemów matematycznych, opartych w szczególności na kryptografii – lub sztuce pisania kodów – tworzy kryptokurrency.

Liczby

Inne nazwy dla waluty kryptokurrency obejmują walutę cyfrową, kryptę lub wirtualną walutę. Zasadniczo jest to „złoto cyfrowe“. Żaden nadzór rządowy nie jest związany z kryptokurrency, co czyni go wyjątkowym. Zamiast tego, protokół internetowy peer-to-peer (P2P) monitoruje go (dowiedz się więcej o sieciach P2P tutaj). Natomiast walutą Fiata jest pieniądz fizyczny. Waluta Fiata obejmuje zarówno weksle, jak i monety, a portfel je przechowuje.

Portfel przechowuje krypto-walutę, tak samo dobrze jak portfel cyfrowy! (Sprawdź nasz przewodnik po portfelach). Portfel wymaga klucza, który jest zasadniczo hasłem. Bez klucza, jesteś absolutnie w 100% niezdolny do wejścia do portfela. Było wiele historii o ludziach, którzy zgubili swoje klucze i nigdy więcej nie mają dostępu do swoich portfeli. Zapisz więc swoje hasło i nie pozwól nikomu innemu go zobaczyć. Trzymaj tego szczeniaka bezpiecznie!

Zrozumienie żetonów

Żetony są niezbędne do uzyskania prawdziwej kontroli nad kryptowalnymi walutami. To ilość zasobów cyfrowych, które kontrolujesz na danej platformie. Jak wspomniano wcześniej, portfel cyfrowy przechowuje je i ma dostęp do nich za pomocą klucza, który można przydzielić komuś innemu. Istnieją dwa rodzaje żetonów.

Pierwszy to token natywny. Ten typ żetonu posiada nieodłączną użyteczność. Stanowi on rdzeń łańcucha blokowego. Oznacza to, że blockchain nie mógłby działać bez natywnego tokena. Często są one często wykorzystywane jako zachęta do walidacji transakcji lub tworzenia bloków.

Innym rodzajem tokena jest token zabezpieczony aktywami. Podstawą tego tokena są roszczenia od konkretnego użytkownika, na aktywach bazowych. Zróbmy sobie trochę historii pod naszymi pasami, przed nurkowaniem głębiej. W dawnych czasach, jeśli podawałeś złoto złotnikowi, to podawałby ci IOU (jestem ci winien) za równowartość wartości złota, które mu podawałeś. Mógłbyś dać każdemu IOU. A posiadacz ma możliwość odbioru złota od złotnika.

W ten sam sposób tokeny zabezpieczone aktywami pozwalają Ci „przekazać“ swój majątek do łańcucha blokowego, a Ty otrzymasz token z oznaczeniem, że posiadasz tyle samo złota. Ten token reprezentuje Twój majątek, czy to samochód, dom, czy coś innego, i możesz fizycznie przekazać zabezpieczony aktywami token komuś innemu, tak jak możesz przekazać wirtualną walutę.

Należy pamiętać, że istnieje różnica pomiędzy żetonami i monetami. Większość ludzi często używa ich zamiennie, ale nie jest to prawda. Dowiedz się więcej o różnicy między żetonami i monetami tutaj!

Patrząc na Bitcoin z punktu

Zalety i wady bitcoinu
Patrząc na Bitcoin z punktu widzenia forex, jest jasne, że BTC nie może trzymać świecy do niego. Jednakże BTC oferuje kilka zalet forex. Z BTC wiąże się zmienność. Ponieważ BTC jest ograniczona, stwarza to doskonałe warunki do codziennego, silnego handlu. Ze względu na wahania wartości o więcej niż 5%, daje to inwestorom większy zakres, aby osiągnąć zysk.

BTC zapewnia również łatwe wyjście i wejście na platformę handlową. Wszystko czego potrzebujesz to broker kryptokurrency lub bezpośredni dostęp do rynku, aby rozpocząć handel cyfrową walutą. Z BTC, koszty na transakcję są również ograniczone. Brokerzy zazwyczaj wymagają opłaty, która jest oparta na kwocie będącej przedmiotem transakcji.

Jednakże, jeśli ktoś idzie na rynek bez handlowca, opłaty są cięte. Wycinanie pośrednika sprawia, że cyfrowa waluta staje się bardziej atrakcyjna i pozwala przedsiębiorcy na umieszczenie większej ilości środków w handlu bez obawy o dodatkowe opłaty związane z brokerami.

Kolejną zaletą BTC jest fakt, że waluta nie podlega fluktuacjom, które są spowodowane przez konwencjonalne bodźce walutowe. Mówiąc prościej, BTC nie wzrasta ani nie spada z powodu stabilności lub wyników gospodarczych danego kraju.

Bitcoin Trader z punktu widzenia

Z drugiej strony, Bitcoin i inne waluty cyfrowe mają kilka wad. Ze względu na to, że waluty są online, hakerzy mają szansę na złamanie łańcucha blokowego i uzyskanie dostępu do funduszy. Istnieją również usterki, które zdarzają się z powodu Recenzja Bitcoin Trader czy to oszustwo problemów technicznych platformy. Błędy te mogą być ciche i kosztowne. Ponieważ nie istnieje standard branżowy dla BTC, każda giełda oferuje handlowcom unikalny zestaw opcji lewarowania.

Zalety i wady rynku Forex
Z Forex, przekonasz się, że oferuje on kilka korzystnych aktywów, których BTC nie oferuje. Jeśli chodzi o płynność rynku Forex, zauważysz, że rynek oferuje szeroki wachlarz popularnych walut. Różnorodność rynku Forex zapewnia mniejsze i większe pary do codziennego handlu.

Forex oferuje stabilne kursy walutowe. Podczas gdy występują wahania, stopień zmiany jest ułamkowy z powodu wolumenu walut będących przedmiotem handlu. Jeśli chodzi o dźwignię, domy maklerskie oferują klientom 50:1, 100:1 i 200:1.

Zalety i wady Bitcoin Profit

Chociaż forex oferuje szerszą wartość netto niż BTC, rynek forex Recenzja Bitcoin Profit czy to oszustwo ma pewne wady. Jednym z głównych problemów jest brak zmienności cen, co może sprawić, że regularne zyski z kursów wymiany będą wyzwaniem. Włączenie banków inwestycyjnych i innych zewnętrznych instytucji finansowych jest bardzo niekorzystne dla uczestników rynku detalicznego. Koszty związane z każdą wymianą walut mogą być znaczne.

Wnioski z rynku Forex Bitcoin Vs
Patrząc na platformy Forex i BTC, jest jasne, że porównuje się jabłka do pomarańczy. Podczas gdy obie oferują handel elektroniczny, wielkość, zachowanie i struktura każdej platformy są bardzo różne.

Podczas gdy niektórzy będą postrzegać BTC jako nową walutę światową i wrzucić wszystkie swoje jaja do jednego koszyka, inni zobaczą bardziej stabilną platformę forex. Nie ma żadnego realnego sposobu, aby powiedzieć, co przeważy nad innymi. Chyba że przez jakiś przypadek, świat spada fiat walut i idzie ściśle cyfrowo, oba mają swoje zalety i wady.

Zamiast próbować rozszyfrować, w który z nich lepiej inwestować, najlepszą rzeczą do zrobienia jest wybór tego, który najlepiej pasuje do Twojego stylu handlowego.

Zarówno Forex, jak i Bitcoin zostały

Od pewnego czasu ludzie mają dostęp do systemów finansowych i instrumentów handlowych, co pozwala im kontrolować własną przyszłość finansową. Prowadzone szkolenia były zarezerwowane przede wszystkim dla zwykłych giełd papierów wartościowych. Tak jednak nie jest, a nawet więcej. Dziś mamy Forex i Bitcoin.

Zarówno Forex, jak i Bitcoin zostały oznakowane jako oszustwa, jako statki, z których można sterować w sposób wyraźny. Jednak analiza rynku pokazuje nam, że 5,3 biliona dolarów, które są codziennie przedmiotem obrotu, nie jest w żadnym wypadku oszustwem. Teraz, wraz z włączeniem Bitcoin na arenie, słyszymy te same uprzedzenia, które były tak popularne na rynku Forex.

Dziś mamy Forex i Bitcoin Code

Wiele osób twierdzi, że Bitcoin jest grypą i te same słowa krytyki, które zostały wypowiedziane na temat Forex są wychowane z Bitcoin. Ale jak dowiodła historia, zarówno Bitcoin, jak i Forex, pomimo tego, jak nowe są w świecie traderów na co dzień, Recenzja Bitcoin Code czy to oszustwo mają tu zostać. Jednak wciąż nasuwa się pytanie, która z nich jest lepsza? Czy Bitcoin jest bezpieczniejszy w handlu niż Forex? A może Forex jest lepszy w dłuższej perspektywie czasowej niż Bitcoin?

Krótka historia Bitcoin i Forex
Od czasu przyjęcia „standardu złota“ wdrożonego pod koniec XIX wieku, wymiana walut obcych intrygowała handlowców. Aby określić wartość waluty w oparciu o złoto ustanowiła znormalizowaną metodę wyceny waluty. Z biegiem czasu spekulanci i hedgingowcy wymieniali waluty dla zysku i zachowania ich bogactwa.

Wraz z rozwojem technologii, waluta światowa została przestawiona z fizycznej na elektroniczną. Międzynarodowa giełda walutowa zaczęła się obracać wokół nowo zdigitalizowanego rynku forex „over-the-counter“. Ten transfer środków dał początek Bitcoinowi.

W 2009 roku programista komputerowy wynalazł cyfrową walutę, którą wszyscy na świecie znamy jako Bitcoin (BTC). BTC szybko stał się standardem dla powstających aktywów w trybach internetowych, które zostały oznaczone jako kryptowalne waluty. Kiedy BTC została zaakceptowana przez świat cyfrowy i innych konsumentów, jej popularność wzrosła.

Dziś nie ma przedsiębiorcy, który nie słyszał o BTC lub innych walutach cyfrowych. Od tego czasu świat oznaczył kryptowalne waluty, zarówno BTC, jak i inne waluty cyfrowe jako nową walutę. Chodzi o to, aby pozbyć się starego transferu pieniędzy fiat do walut cyfrowych, które mogą wypełnić lukę pomiędzy krajami.

Rynek
Jeśli decydujesz się na handel Bitcoin lub Forex, ważne jest, aby ocenić wielkość każdego rynku. Zasada działania podąża za zasadą, że im bardziej znaczący jest rynek, tym większy zysk, płynność, stabilność i głębia, które musisz podjąć, aby podjąć świadome decyzje. Prawo obowiązuje również dla Forex i Bitcoin.

Forex jest największym rynkiem na świecie. Ludzie z całego świata codziennie angażują onlinebetrug się w handel na rynku Forex. Średni dzienny obrót wzrósł z 1 biliona dolarów w 1998 roku do 5 bilionów dolarów w ciągu 18 lat.

Bitcoin, z drugiej strony, jest stosunkowo nowy i tym samym zapewnia mniejszy rynek. Podczas gdy istnieje kilka walut cyfrowych, którymi można handlować, BTC oferuje z góry określony limit 21 milionów.

Porównując BTC z forex, jasne jest, że forex oferuje szerszy zakres aktywów do obrotu. Jednakże BTC wykazała większy skok rentowności. W 2017 r. BTC wzrosła do wyższej stopy procentowej niż złoto, osiągając wartość 4 000 USD za jeden token.

Kapitał rynkowy dla Bitcoin został wyceniony na około 70 miliardów dolarów, a dzienny obrót przekroczył 1 miliard dolarów. Jeśli jednak spojrzeć na najmniej wymienialną walutę na rynku Forex, franka szwajcarskiego, z codziennym obrotem w wysokości 243 miliardów dolarów, można zauważyć, że rynek Bitcoin to maleńki blip do forex.

Bitcoin łamie się powyżej

Bitcoin łamie się powyżej 8 000 USD, gdy wartość waluty kryptograficznej nadal rośnie

Bitcoin złamał powyżej 8.000 dolarów po raz pierwszy od maja, po niezwykłym przełomie w losach, w wyniku którego wartość kryptokurty wzrosła o ponad 30 procent w ciągu dwóch tygodni.

Inne główne waluty kryptograficzne, w tym eter, ripple i EOS, wybrzuciły zwykły protokół, nie odzwierciedlając ruchów rynku bitcoinów. Tylko bitcoin gotówki – sam w sobie spinoff bitcoin – po garniturze z 5 procentowym wzrostem w ciągu ostatnich 24 godzin.

Najnowsze wzrosty cen Bitcoin oznacza miesiąc stabilnego odrodzenia, które po Bitcoin najgorszy bitcoin kiedykolwiek rozpocząć do roku. Jego najnowsza cena jest wciąż daleko od rekordów z 2017 roku, kiedy to osiągnęła na krótko blisko 20.000 dolarów, wśród niezwykłego entuzjazmu dla waluty cyfrowej.

Niestabilna historia Bitcoin na zdjęciach
Satoshi Nakamoto tworzy pierwszy blok bitcoinów w 2009 roku
Bitcoin jest po raz pierwszy używany jako waluta
Jedwabny szlak otwiera się dla biznesu
Pojawia się pierwszy bankomat Bitcoin

+
pokaż wszystko
Analitycy stwierdzili, że pozytywne wiadomości pomogły przyspieszyć rozwój bitcoinów, co samo w sobie doprowadzi do dalszych dobrych wiadomości dla przestrzeni kryptokurrency.

„Jest to niezwykle ekscytujący okres dla technologii kryptokurty i łańcuchów blokowych z rosnącym zainteresowaniem ze strony banków i instytucji finansowych warstwy 1“, powiedział The Independent David Sapper, dyrektor operacyjny Blockbid.

„Chociaż wdrożenie planów kryptokurrency zajmie tym firmom trochę czasu, pozytywne wiadomości w sferze kryptokurrency przyniosą korzyści rynkowi i podniosą ceny, jak to miało miejsce w przypadku Bitcoin w ciągu ostatnich siedmiu dni. W miarę jak waluty kryptograficzne rosną i zaczynają przyjmować większą część rynku w odniesieniu do handlu, coraz więcej tych instytucji finansowych będzie poszukiwać sposobów kapitalizacji na rosnącym rynku kryptokurrency“.

POWIERZCHNIĆ WIĘCEJ
Bitcoin zastąpi tradycyjną walutę „za dziesięć lat
Niektórzy eksperci przewidzieli nawet, że najnowszy bieg pomyślności może wziąć bitcoin całą drogę powrotną powyżej 10.000 dolarów.

„Poprzez wznoszenie się ponad te kluczowe bariery oporu, wydawałoby się, że historia się nie powtarza, a w tym ruchu jest prawdziwa siła“, powiedział Matthew Newton, analityk platformy handlowej eToro. „Jeśli bitcoin może zamknąć się powyżej 8000 dolarów dzisiaj, możemy założyć, że możemy mieć dobry bieg do 10.000 dolarów“.

Analiza z platformy porównawczej Finder.com sugeruje również, że zwiększony wolumen obrotu może być za ożywieniem.

„Całkowity wolumen handlu walutami kryptokrytycznymi w ciągu ostatnich siedmiu dni wyniósł 105,5 miliarda dolarów, w porównaniu do 81,7 miliarda dolarów [w zeszłym tygodniu]. Jest to wzrost o 29 procent tygodniowo w ciągu tygodnia“, powiedziała firma w mailu do The Independent.

„Spośród pięciu najlepszych monet pod względem wolumenu obrotów, najbardziej wzrosły środki pieniężne w Bitcoin i Bitcoin, wzrastając odpowiednio o 77 procent i 33 procent“.